Akvaponi

HVA ER AKVAPONI?

Her lever bladgrønnsaker og fisk sammen i et vedvarende matproduksjonssystem. Samspillet gjenskaper naturens eget økosystem der plantene renser vannet og fiskene gir næring til plantene. Ingen tilsetninger eller utslipp. Vi utnytter også arealet oppover, såkalt vertikalproduksjon. Med vår teknikk produserer vi opptil 12 ganger mer bladgrønnsaker pr kvadratmeter. Resultatet er Norges sunneste og kanskje aller beste bladgrønnsaker!

MILJØGEVINST

Menneskeheten utgjør en enorm geologisk påvirkning mot jordas ressurser. Jorden står nå ovenfor en geologisk utrydningsperiode der 25 % av alle pattedyr er i faresonen, tusenvis av biologiske arter dør ut hvert år og økosystemer på land og i vann står på kanten av overlevelse.

Om 30 år har vi brukt opp 1 tredjedel av jordens ressurser, ødelagt 30% av skogene, mistet 25 % av jordsmonnet, og brukt opp 50% av oljen.

Hvorfor? På grunn av for høyt forbruk. 

Tradisjonelt jordbruk og andre hydrokultursystemer bidrar til videre forurensing og helseskadelige produkter. Det er dagens generasjoner som må ta ansvar for hvordan fremtiden skal se ut og det vil vi hjelpe til med.

Akvaponi er et skritt i riktig retning!

FORDELER MED AKVAPONI

  • Avfall fra fiskeoppdrett gir næring til planteproduksjon.
  • Hele 90% mindre vannbruk og 70% mindre energibruk.
  • Plantene vokser opptil 3 ganger så raskt.
  • Akvaponi kan etableres hvor som helst, også i liten skala.
  • Ingen avrenning fra landbruk og ingen utslipp fra oppdrett.
  • Lokal produksjon av mat gir tilgang på frisk, nyhøstet og sunn mat som er trygt produsert.