Kjøpsbetingelser

Hvor vi leverer 

Vestfold, Telemark, Oslo, Hordaland og snart Tromsø

Vareprøver

Alle vareprøver er gratis og på selgers regning.  Oppbevaringsbrett hentes av selger noen dager etter levering.

Betaling

Eksisterende kunder og organisasjoner får tilsendt faktura på e-post. Dersom ikke kunden ønsker å bruke e-post kommer et adm. gebyr på p.t. kr. 45,- eks.mva i tillegg.  

Ved forbrukerkjøp gjelder norsk lov, kjøpsloven

Erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videre anvendelse. Selger svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap. Dersom garanti kreves, må kvittering eller fakturakopi medfølge, samt en skriftlig forklaring.

Feillevering

Dersom det skulle skje at vi leverer feil produkt. Er det ønskelig at kunden underretter selgeren om dette så snart som mulig. Senest 14 dager etter levering, slik at vi kan rette opp i feilen. 

Transportskade 

Selger garanterer for friske og hele produkter frem til fraktfører har overlatt produktet til kunden, eller kundens representant.  Forsinket levering gir ikke kjøperen rett til å kreve noen form for godtgjørelse eller skadeerstatning av selgeren. Dersom kunden oppdager skade ved levering, skal han umiddelbart gi beskjed til selger. Selgeren skal påta seg ansvaret dersom det er åpenbart at skaden skjedde før levering eller på leveringstidspunktet. Dersom selger/fraktfører nekter å påta seg ansvaret, skal kunden kontakt Naturlig Grønn, samtidig som selger/fraktfører er på stedet.

 Feil eller mangler på produktet 

Om kunden skulle oppdage feil eller mangler ved produktet håper vi kunden straks tar kontakt med Naturlig Grønn. Naturlig Grønn skal alltid strebe etter å rette feilen straks.  Ved forbrukerkjøp gjelder norsk lov om reklamasjoner, forbrukerkjøpsloven.

Returer

Dersom kunden ønsker å returnere varene vil disse bli hentet av Naturlig Grønn i henhold til avtale om henting av leveringsbrett (GN-1/1).

Leveringsbrett og plantemateriale

Leveringsbrettet har en verdi på 45 kroner. Kjøper er ansvarlig for risikoen for skade på leveringsbrettet i tiden før selger/fraktfører har hentet den. Samtidig som fraktfører henter leveringsbrettene tar han gjerne restavfallet fra tidligere levering.